Alireza Azimi Alireza Azimi Alireza Azimi Alireza Azimi Alireza Azimi

سید علیرضا عظیمی
(معمار و Bim Manaer)

سید علیرضا عظیمی  متولد 8 شهریور 1372 دانش آموخته ی رشته ی معماری از دانشگاه سوره است.
حوزه مطالعاتی این روزهای او معماری، اقتصاد و مدیریت می باشد. او مدرس رویت (Autodesk Revit) در دانشگاه سوره است.
از سال 2016 میلادی. علیرضا عظیمی معمار و مدیر BIM در SoroorStudio است.
یکی از اهداف مهم آنها تعامل بین معماری با ساختار و تجهیزات است که آن را نامیده می شود
BIM (مدل سازی اطلاعات ساختمان). BIM یکی از مهمترین بخش های ساختمان در جهان است. در پروژه های ما
Shib Asb Kian Maneje با BIM طراحی شده است.
مانژ شید اسب کیان  نامزد دریافت جایزه معماری 2A آسیا در سال 2017 شد.

tst tst